Salubritate

Scop:

- gestionarea serviciilor de salubritate, apa canal, etc la o firma cu un sediu central si filiale in diverse orase.
- contabilitate integrata
- balanta contabila pe filiale si balanta cosolidata la sediul central

Organizare pentru activitatea de salubritate

Se defineste "traseu" ca o insiruire de puncte de lucru (locuri de unde se ridica deseu menajer).
Traseul se stabileste astfel incat sa se obtina un optim din punct de vedere al incarcarii masinii.

Abonatii se incadreaza in grupe de clienti ; aplicatia genereaza automat un cod abonat (folio) astfel incat codul abonatului sa fie unic; cautarea unui abonat in baza de date se poate face dupa nume, folio, adresa, si in fereastra de date generale, dupa CUI/CNP.

Grupe clienti pot fi oricate, de ex. CASE, Firme1 (societati care se factureaza pe 1 ale lunii), Firme30 (societati care se factureaza la sfarsitul lunii), Bugetari, etc. Utilizatorul are posibilitatea sa modifice si sa adauge grupe de clienti, de cate ori situatia reala o impune.

Fiecare abonat are unul sau mai multe puncte de lucru.
Fiecarui punct de lucru i se asociaza un responsabil; in functie de modul de lucru al societatii, acesta poate fi un casier sau un maistru .
Asociind punctelor de lucru maistri, se poate urmari usor productia pe maistri. Generarea facturilor se face pe trasee.

Serviciile se refera la: m3 deseu menajer, m3 moloz, numar persoane, container Euro, container 4m3, Pubela 120l, Pubela 240l, Container mare, Carton/ora. etc
Se pot defini oricate servicii - sunt coduri de produse si servicii - cu preturi definite in cataloage de preturi.
In contractul ce se face cu fiecare client se introduc aceste servicii.

Serviciile se pot incadra in grupe servicii, de ex Menajer, Selective, Stradal, etc.
Aceasta incadrare permite stabilirea traseelor pe tipuri de servicii de ex gunoiul menajer si cel ecologic se colecteaza cu masini diferite.

Daca facturarea tipurilor se servicii se face separat, fie ca fac obiectul aceluiasi contract sau unor contracte diferite, se poate face acest lucru filtrand serviciile pe aceste grupe de servicii.

Pretul serviciilor in contract poate fi definit in lei sau in Euro.
Pentru contractele in euro pretul serviciilor este calculat de aplicatie la cursul zilei de facturare.

Impartire usoara a teritoriului pe Trasee ; un traseu reprezentand ce poate incarca o masina la un transport.

Posibilitatea facila de a muta o strada dintr-un traseu in altul pentru a asigura umplera completa a masinii si astfel a eficientiza deplasarea. Puteti vedea imediat volumul in metri cubi al traseului si cat devine acesta daca se muta o strada sau un client, in sau din traseu.

Setare sector

Posibilitatea facila de a modifica ordinea de parcurgere a traseului, cu o manevra simpla a mouse-ului. Se ajunge in timp scurt sa se imparta teritoriul deservit in trasee care se pliaza pe capacitatile de incarcare ale masinilor.

Setarea traseului se face o singura data, la pornirea aplicatiei; se acceseaza apoi modulul atunci cand mai este nevoie sa se faca vreo modificare in oordinea de parcurgere a traseului sau apar puncte de colectare noi.

Modulul contracte clienti

Se definesc serviciile cuprinse in contract, locul efectuarii prestatiei, zilele din spatamana cand se efectueaza si tura;
Serviciile unui contract se pot factura la puncte de lucru diferite ale acelui client.
Se poate seta de la inceput data expirarii contractului , dupa care aplicatia nu va mai genera facturi ptr acel contract.

Se poate defini interval de suspendare pentru un contract; aplcatia nu mai factureaza servicii pe acea perioada. Se editeaza perioada si cu cat se modifica o anumita cantitate din contract; aplicatia factureaza cantitatea modificata, dupa trecerea perioadei revine automat la valoarea initiala.

Contracte

Contractul poate fi :

  1. Cu cantitate fixa – utilizatorul nu trebuie sa editeze nimic pentru ca se considera ca se factureaza in fiecare luna cantitatile inregistrate in contracte.
  2. Cu facturare din confirmari – cand se modifica volumul incarcat si trebuie editat pentru luna respectiva. Pentru contractele cu facturare din confirmari aplicatia ia cantitatile din foile de confirmare, care se inregistreaza in program pe fiecare utilaj in parte.

Trecerea unui abonat de la un tip de contract la altul se face usor, printr-o simplu bifa.

Se pot filtra simplu contractele in functie de starea lor, printr-o simpla bifa.

Modul Generare traseu de colectare (sau foaie de parcurs); foaia de parcurs pleaca cu soferul, astfel incat va sti ordinea de parcurgere a clientilor si cantitatile de colectat (daca acestea sunt stabilite prin contract) .

Introducere confirmari

Modul de introducere confirmari de colectare pe trasee: pentru fiecare traseu se editeaza clientul, punctul de colectare, serviciul efectuat si cantitatea ridicata; daca serviciul este astfel definit in contract cu clientul respectiv, aplicatia completeaza automat cantitatea minima de facturat; utilizatorul editeaza cantitatea ridicata efectiv.

Exista Modul de introducere confirmari de descarcare la groapa ecologica ce cupride data, sectorul, masina, tipul de deseu descarcat, greutatea in kg. Se stie astfel venitul adusa de fiecare masina in parte in cadrul unei luni.

Facturarea contractelor

Se filtreaza din contracte, de exemplu o grupa de clienti si se apasa generare facturi.

Valorile serviciilor facturate se preiau din contracte in functie de tipul contractului: cu cantitati fixe sau din confirmari.

Facturare
                                                                          

La generare se selecteaza intervalul de timp pentru care se factureaza serviciile; de exemplu, daca se face o facura pe august pentru lunile august, septembrie si octombrie, aplicatia nu va mai genera facturi pe lunile septembrie si octombrie pentru acel client.

Facturile se pot tipari individual sau in loturi; se pot seta diverse criterii de filtrare la tiparire, de ex grupa client, strada, interval de timp pentru data facturilor sau plaja pentru numere facturi.

Modul penalitati

Modulul calculeaza penalitatile pe grupa de clienti sau sectorul selectat; modulul este flexibil si da acces administratorului aplicatiei sa seteze procent penalitati si data inceput calcul, respectand legislatia in vigoare.

Penalitatea calculata anterior se preia pe factura clientului cand se face generare facturi de prestatii.

Exista posibilitatea de a seta ca unei facturi sa nu i se calculeze penalitati; se poate reveni oricand la aceasta setare.

Se genereaza toate rapoartele specifice activitatii de gestionare servicii salubrizare: facturi emise si incasari pe tipuri abonati, strazi, casieri, situati contracte la o anumita data, acte aditionale la o anumita data, balante clienti pe tipuri, centralizatoare confirmari, fisa calcul penalitati, etc.; se pot lista contracte clienti, somatii, notificari.